Sprotyv-UA

Регіон, як і раніше, у лідерах

Published: in Новини by .

Під знаком Послання Глави держави Нурсултана Назарбаєва народу Казахстану в Карагандинському регіоні відбуваються звітні зустрічі акимів усіх рівнів із населенням. Підсумки соціально-економічного розвитку регіону були озвучені у звіті акіма області Серіка Ахметова.

Оскільки Карагандинська область залишається важливою стратегічною ланкою на економічній карті усієї держави, глава регіону розпочав свій звіт з економічних показників минулого року. Так, обсяг виробленої галузі промислової продукції перевищив 1 трлн. 16 млрд. тенге, що на 5,9% вище за показник 2009 року. Обсяг валової продукції сільського господарства сягнув 82 млрд. тенге.

В економіку було інвестовано близько 230 млрд тенге – на 15 млрд більше, ніж за 2009 рік. Здебільшого це кошти підприємств.

Збільшення попиту експортну продукцію сприяло зростанню зовнішньоторговельного обороту на 21,4%.

Активізувалася діяльність малого та середнього бізнесу, обсяг своєї продукції збільшився на 9%.

Вживалися заходи щодо стримування інфляційних процесів. В результаті індекс споживчих цін на товари та послуги по відношенню до грудня 2009 року становив 107,5%. Це нижче середньореспубліканського показника на 0,3 процентних пункти.

Середня заробітна плата одного працюючого зросла на 15,9% та перевищила 65 тис. тенге.

На реалізацію програми «Дорожня карта бізнесу-2020» з республіканського бюджету було виділено цільові трансферти обсягом 1,2 млрд. тенге.

На розвиток сільського господарства виділено субсидії обсягом 2,5 млрд. тенге.

Крім того, із резерву Уряду РК виділено кошти для часткового відшкодування витрат на утримання маточного поголів'я худоби на період зимівлі 2010-2011 років у сумі 700 млн. тенге.

Підсумки звітного року демонструють ефективність вжитих заходів щодо реалізації Державної програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку. Це, перш за все, зростання промислового виробництва на 5,9%, у тому числі у пріоритетних галузях: машинобудуванні – у 6,4 раза, хімічній промисловості – у 1,3 раза, виробництві гумових та пластмасових виробів – у 1,6 раза, будіндустрії – в 1,5 рази. У промисловому секторі було створено 2569 робочих місць, а у малому та середньому бізнесі – 2570.

Успішній реалізації держпрограми ФІІР сприяла концепція розвитку базових галузей промисловості. В основу концепції лягли близько ста інвестиційних проектів, 24 з яких увійшли до Карти індустріалізації країни із загальною вартістю понад 238 млрд. тенге. З них у звітному році було здано 9 об'єктів, створено понад 800 робочих місць.

Кожне із цих виробництв по-своєму унікальне. Наприклад, унікальність проекту із запуску нового виробництва на родовищі Жалин компанією «Саріарка – ENERGY» пов'язана зі створенням установки для отримання напівкоксу з використанням полімерного газу як попутного продукту для вироблення електроенергії та виробництва хімічних продуктів. Це виробництво забезпечить видобуток до 2 млн тонн високоякісного кам'яного вугілля шляхом глибокої переробки вугільних пластів. Раніше такої якості паливо в нашій країні не добувалося. Підтверджені запаси вугілля родовища Жалин – це 35-40 років безперебійної роботи та стабільної заробітної плати для мешканців регіону.

На маргариновому заводі ТОВ «Євразіан Фудс» здійснено запуск двох сучасних виробничих ліній – абсорбційного відбілювання та дезодорації. Тут за рахунок впровадження сучасних інноваційних технологій значно збільшиться обсяг виробництва олійно-жирової продукції, підвищиться продуктивність праці. А головне – підвищаться якість та конкурентоспроможність продукції.

Крім того, минулого року в регіоні розпочато реалізацію низки високотехнологічних проектів. Це будівництво сучасного гідрометалургійного заводу з виробництва міді катодної компанії «Сари Казна»; випуск сільськогосподарських спеціалізованих літаків («Фермер»), що забезпечить Казахстан власними літаками для обробки сільськогосподарських полів та інші.

Індустріалізація неможлива без розвитку малого та середнього бізнесу. Завдяки програмі «Дорожня карта бізнесу-2020» в області було створено понад одну тисячу робочих місць та понад 5 тисяч було збережено.

Підприємці регіону отримали серйозну допомогу для модернізації існуючих та відкриття нових виробництв, створення підприємств сервісу. Це близько 10 млрд. тенге просубсидованих кредитних ресурсів.

Дешевий кредит, зниження адміністративних бар'єрів сприяли посиленню позицій вітчизняного виробника і, тим самим, підвищенню казахстанського змісту. У звітному році частка казахстанського утримання у закупівлях товарів, робіт та послуг із системоутворюючих підприємств регіону склала 67%. Національним компаніям було поставлено продукцію на 29,1 млрд. тенге.

Бере активну участь у цій роботі і машинобудівний консорціум. Наприклад, його підприємства залучатимуться для виробництва механізованих кріплень очисного комплексу для шахт компанії «АрселорМіттал Теміртау», при цьому їхня частка становитиме 30% від загального обсягу робіт.

Консорціум об'єднує понад 30 підприємств, це переважно суб'єкти малого та середнього бізнесу. Сьогодні він має у своєму розпорядженні солідний портфель замовлень. Це виробництво котлів та котлового обладнання для об'єктів соціальної сфери, елементи зовнішнього оформлення та малі архітектурні форми для благоустрою міста, обладнання для міні-пекарень, забійних пунктів та інше.

Яким акцентував увагу населення на тому, що виконанню низки звернень мешканців області допомогло налагодження тісної співпраці для вирішення соціальних питань з провідними компаніями області – корпорацією "Казахмис", компанією "АрселорМіттал Теміртау", Євразійською корпорацією природних ресурсів. У звітному році в рамках соціальної відповідальності бізнесу ними було профінансовано заходи щодо вирішення низки соціальних питань у охороні здоров'я, освіті, культурі та спорті на загальну суму понад 6,5 млрд. тенге.

Comments

Leave a Reply